Międzynarodowe Archiwum Pedagogiki Specjalnej | Internationales Archiv für Heilpädagogik

Mieszczące się w leżącym około 50 km na wschód od Berlina Münchebergu (dzielnica Trebnitz) Archiv für Heilpädagogik* (Międzynarodowe Archiwum Pedagogiki Specjalnej) dokumentuje w swych zbiorach historię pedagogiki specjalnej. Podstawę zbiorów stanowią biblioteka podręczna, archiwum czasopism i zbiory archiwalne poświęcone osobom i instytucjom. W skład Archiwum wchodzi Instytut Emila E. Kobi, który tworzy w nim naukowe ramy badawcze historii pedagogiki specjalnej.

*Pojęcie „HEILPÄDAGOGIK” zostało wprowadzone na terenach niemieckojęzycznych w roku 1861 przez Heinricha Marianusa Deinharda. Opisuje ono teorię i praktykę nauczania, wychowania, wspomagania oraz umożliwienia współuczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu szkolnym oraz wszelkich możliwych sferach życia pozaszkolnego.

Aktuelle Meldungen

Hier finden Sie einen Überblick über die neuesten Meldungen aus dem Archiv. Zu allen Meldungen gelangen Sie auf dieser Seite.

(Deutsch) Gemeinsame Sitzung von Kuratorium und Vorstand

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen
Beitragsbild

(Deutsch) Oliver Birkmann neuer Archivleiter

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen

(Deutsch) Veranstaltungstipp: Fachtag EVHN

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen

(Deutsch) Josef Spieler in Freiburg i.Ü.

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen
Beitragsbild

(Deutsch) Veranstaltung „Erziehung oder Teilhabe” entfällt

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen

(Deutsch) Von Janusz Korczak lernen

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki.

Weiterlesen

Zu allen Meldungen gelangen Sie auf dieser Seite.