Zbiory archiwalne

Archivbestände ‘Persönlichkeiten und Nachlässe’

Bestand_Archiv-IntroZbiory archiwalne dostępne są nieodpłatnie. Wymagane jest uprzednie zgłoszenie przybycia.
Przed przybyciem do archiwum zalecane jest pisemne lub ustne nawiązanie kontaktu z jego pracowniami. Z przyjemnością udzielimy Państwu informacji na temat posiadanych zbiorów.

Link do katalogu archiwalnego: