Instytut Emila E. Kobi na rzecz badań i dokształcania

Instytut Emila E. Kobi Institut (dalej: EKI) powołany został do życia w roku 2015. Stanowi on ramy naukowe oraz przestrzeń dla przyszłych aktywności badawczych, prowadzonych pod dachem Międzynarodowego Archiwum, takich jak analiza posiadanego materiału archiwalnego i publikacje wyników badań na temat historii i aktualnej problematyki badawczej w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

Zapytania prosimy kierować do Instytutu

Internationales Archiv für Heilpädagogik
Emil E. Kobi Institut
Platz der Jugend 4
D-15374 Müncheberg / OT Trebnitz